Akolici w naszej parafii

Od niedzieli Palmowej  kwietnia 2017 roku w naszej parafii rozpoczyna posługę akolitów ustanowionych przez Biskupa- Adam Rebain, Jan Przeperski i Tomasz Polakiewicz. Stały akolitat praktykowany w pierwszych wiekach Kościoła, przywrócony został po Soborze Watykańskim II przez papieża Pawła VI. W naszej diecezji po raz pierwszy stali akolici zostali ustanowieni przez Biskupa Andrzeja w 2014 roku. Ustanowieni akolici należą obok diakonów, do najbliższych współpracowników duszpasterzy w pełnieniu wielorakich zadań w parafii. Akolita pomaga kapłanowi przy ołtarzu, może wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania Nim błogosławieństwa, sprawować niektóre błogosławieństwa, prowadzić Wigilię przy zmarłym i prowadzić przy pogrzebie stacje w domu zmarłego i na cmentarzu, przewodniczyć niektórym nabożeństwom ( Droga Krzyżowa, Różaniec) Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej- również poza Mszą świętą; może więc przynosić chorym Komunię świętą.

Osoby, które nie mogą przyjść do kościoła, a pragną Komunii świętej w każdą niedzielę, można zgłaszać w biurze parafialnym lub bezpośrednio kapłanowi, który przybywa do domu chorego z comiesięczną posługą

Możliwość komentowania została wyłączona.