Domowy Kościół

Grupa kilku rodzin tworzy jeden krąg, w którym odbywa się formacja w wierze przez comiesięczne spotkania modlitewno-biblijne i dni skupienia oraz przez wspólne wyjazdy rekolekcyjne. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Opiekun Wspólnoty: ks. Proboszcz

Możliwość komentowania została wyłączona.