Eucharystyczny Ruch Młodych

ERM powstał we wrześniu 2007 roku. Założycielem tej grupy jest ksiądz Damian Wacławski. Uroczyste ślubowanie i nałożenie chust eucharystycznych grupie 36 dzieci odbyło się na Mszy Świętej 19 października 2008 roku przy okazji obchodów Dnia Papieskiego. Program ERM-u jest doskonałym przygotowaniem dziecka do pełnego i świadomego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz pogłębieniem więzi z Kościołem. Wspólnota ta gromadzi dzieci, które razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy, lepszy świat.

Celem ERM-u jest wdrażanie dzieci do czynnego udziału we Mszy Świętej poprzez przygotowywanie niedzielnej liturgii dziecięcej Mszy Świętej: czytanie tekstów liturgicznych, układanie wezwań modlitwy powszechnej i komentarzy oraz przygotowanie procesji z darami, ukazywanie Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela – czytanie i rozważanie fragmentów Pisma Świętego – uczenie dzieci systematycznej pracy nad sobą. Spotykania nasze odbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00

Opiekun: Ks. Andrzej Jankowski

Opiekun świecki: Katarzyna Bielicka

Komentarze są wyłączone.