Franciszkanie Maryi

Franciszkanie Maryi to „szkoła wdzięczności i dziękczynienia„. W naszej parafii powstała we wrześniu 2009 roku po wizycie ks. Santiago Martina założyciela FM .Naszym opiekunem jest ks. Bartek. Spotykamy się co drugą środę po Mszy Św. wieczornej .Rozważamy Słowo Boże. Pomocą dla naszych przemyśleń są materiały formacyjne oparte na Pi śmie Świętym i katechizmie Kościoła Katolickiego, które otrzymujemy od naszego koordynatora krajowego. Naszym zadaniem, misją jest przekazywanie duchowości, wdzięczności dalej do naszych domów, sąsiadów, szkół, zakładów pracy. Staramy się naśladować św. Franciszka i Maryję. Kochamy Miłość i uczymy tego innych .

Możliwość komentowania została wyłączona.