Sakrament Małżeństwa

  1. Ślub jest sakramentem sprawowanym w świątyni parafialnej. Oprawa muzyczna i dekoracje wnętrza muszą być podporządkowane sakralnemu charakterowi świątyni. Zgodnie z prawem kościelnym ślub nie może odbywać się w plenerze.
  2. Termin ślubu należy uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem w biurze parafialnym.
  3. Jeśli przynajmniej jedno z narzeczonych mieszka aktualnie na terenie naszej parafii należy zgłosić się do biura parafialnego najpóźniej 3 miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z następującymi dokumentami: – dowody osobiste – metryki chrztu – zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego – zaświadczenie o odbyciu szkolenia w poradni rodzinnej – dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli zostało ono wcześniej zawarte przez narzeczonych).
  4. Jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka aktualnie na terenie naszej parafii należy zgłosić się z wyżej wymienionymi dokumentami do parafii obecnego zamieszkania na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, aby tam spisać protokół przedślubny i uzyskać licencję na zawarcie małżeństwa poza parafią zamieszkania. Licencję należy wówczas dostarczyć do naszej parafii najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem.
  5. Jeśli narzeczeni, mieszkający na terenie naszej parafii pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w innej parafii są zobowiązani zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, a po przeprowadzeniu protokołu przedślubnego uzyskać licencję na zawarcie małżeństwa w innej parafii.
  6. Zapowiedzi przedślubne wygłasza się w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonych.
  7. Kartki do spowiedzi i dane świadków ślubu należy dostarczyć do biura parafialnego najpóźniej 2 dni przed terminem uroczystości.
  8. Poradnia rodzinna działa na terenie naszej parafii i jest prowadzona przez panią Agnieszkę Wrocławską. Zainteresowanych po skierowaniu przez parafię prosimy o kontakt telefoniczny: 512-140-699

Możliwość komentowania została wyłączona.