Sakrament Małżeństwa

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolicki jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny.

 1. Ślub jest sakramentem sprawowanym w świątyni parafialnej (nie w plenerze) – oprawa muzyczna, dekoracja świątyni muszą być temu podporządkowane.

 2. W parafii, gdzie będzie ślub, należy zgłosić ślub i ustalić termin.

 3. Dokumenty do zawarcia małżeństwa:

 • Metryka chrztu i bierzmowania

 • Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii (jeśli brak, to egzamin z prawd wiary)

 • Zaświadczenie o odbyciu przygotowania do małżeństwa, tzw. kurs przedmałżeński

 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w poradni rodzinnej przy parafii

 • Dokumenty z USC

 • Dowód osobisty

 • Jeśli ślub nie odbywa się we własnej parafii, to należy uzyskać pozwolenie od własnego proboszcza na ślub w innej parafii

 1. Z tymi dokumentami zainteresowani zgłaszają się do parafii na 3 miesiące przed ślubem, w celu przeprowadzenia tzw. badania kanonicznego przed sakramentem małżeństwa i sporządza się protokół, który podpisują strony i ksiądz. Wtedy narzeczeni otrzymują dokument do własnej parafii z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi, a także kartki do spowiedzi. Kapłan ustala termin spotkania z narzeczonymi w celu omówienia Liturgii sakramentu.

Możliwość komentowania została wyłączona.