Sakrament Małżeństwa

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolicki jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny.

Zgłaszać należy się na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy), świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, dowód osobisty.

Komentarze są wyłączone.