I Komunia Święta

 

 

 

Oto «chleb żywy, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. [...] Ja jestem chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie» (J 6, 35).

 

W maju każdego roku, po rocznej formacji liturgiczno – pastoralnej, dzieci z klas III naszych szkół, pierwszy raz przyjmują Komunię Świętą. Spotkania przygotowujące dzieci odbywają się w sobotę o godz. 10.00.

Script logo